Ekonomika a podnikání

Čtyřletý maturitní obor

63-41-M/01

Žák se v průběhu studia naučí ekonomicky přemýšlet, zvládne účtovat různé formy společností, získá dovednosti v oblasti marketingu a managementu, tvořit projekty a prezentace bude pro něj hračka. Práci s lidmi, organizační schopnosti a komunikaci prověří žáci jak v oboru Management a řízení lidských zdrojů tak i v oboru Management cestovního ruchu. Nabyté vědomosti a dovednosti žáci aplikují při praktické výuce v rámci předmětu Fiktivní firmy a při účetnictví s účetním programem Pohoda.

Předměty oboru

Informační technologie

Čtyřletý maturitní obor

18-20-M/01

Žák se učí hodnotit jednotlivé problémy řešitelné pomocí informačních technologií a navrhnout postupy, jak je efektivně vyřešit. Vhodně volí a používá jednotlivé nástroje z oblasti počítačové grafiky, webdesignu, marketingové komunikace, vývoje aplikací, aplikačního softwaru, hardwaru a sítí. Získané dovednosti poté uplatňuje při dlouhodobých projektech nebo při odborných praxích, kde na tvorbě řešení spolupracuje s komerčním sektorem.

Předměty oboru

Dny otevřených dveří

11. listopadu 2023 - od 9 do 12 hodin

6. prosince 2023 - od 15 do 18 hodin

13. ledna 2024 - od 9 do 12 hodin

Naše vize

Vytváříme partnerské a podnětné prostředí, podporujeme chuť a potřebu poznávat, obohacujeme se o faktické znalosti, rozvíjíme komunikační a sociální dovednosti. Přijímáme osobní odpovědnost a soustředíme se na to, abychom obstáli v reálném životě.

Kritéria pro přijímací řízení budou zveřejněna do 31. ledna 2024