Koncepce KOMPAS vycházející z vize

Kompas je zařízení k určování světových stran. Naše koncepce je založena na čtyřech hlavních principech, jejichž počáteční písmena jsou tvořena z počátečních písmen světových stran – Spolupráce, Jedinečnost, Zodpovědnost a Vytrvalost.