Ing. Bc. Jana Stanková

Email: stankova@sosceskybrod.cz

Telefon: +420 608 948 784

1. patro

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství představuje systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat lidem při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi jejich života. Žákům a studentům mají pomoci ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce. Pod kariérové poradenství zahrnujeme i individuální nebo skupinové poradenství zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, volbu prvního zaměstnání, změnu zaměstnání a návrat do pracovního procesu. Tento komplex představuje služby jak pro jedince, kteří ještě nevstoupili na trh práce, tak pro uchazeče o zaměstnání, kteří si zaměstnání právě hledají, stejně jako pro ty, kteří jsou právě zaměstnáni.

Konzultační hodiny

  • Čtvrtek 9:00 - 14:00