Ing. Bc. Jana Stanková

Email: stankova@sosceskybrod.cz

Telefon: +420 608 948 784

1. patro

Výchovné poradenství

Výchovný poradce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP, provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči, předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků, průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky, pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese, pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce, metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů, podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření, spolupracuje se školním metodikem prevence, spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte a je ochráncem práv dítěte v prostředí školy.

Konzultační hodiny

  • Čtvrtek 9:00 - 14:00