Žáci mají příležitost každý měsíc diskutovat mezi sebou i s vedením školy a pedagogy svoje radosti i starosti. Mohou také podávat návrhy na projekty, zlepšení ve škole a vyjadřovat se k aktuálním tématům, která je přímo ovlivňují. Schůze školního parlamentu se konají pravidelně v pátky šestou vyučovací hodinu. Každá třída vysílá do parlamentu dva zástupce. Předsedou parlamentu je Viktor Jindřich ze 3.I.