Žáci si mohou vyzkoušet přijímačky nanečisto a projít JPZ přesně tak, jak je to čeká v dubnu. Sami si tak vyzkouší, jak umí hospodařit s časem, jak s nimi pracují nervy nebo jak eliminovat rušivé jevy, které se při JPZ mohou vyskytnout. V letošním školním roce plánujeme tyto přijímačky nanečisto 27. 1. 2024. Cena 500 Kč.


Prezence v 8:15.

    Termín přihlášení: 25. 1. 2024 do 12 hodin