Každý žák naší školy absolvuje každé pololetí individuální motivační rozhovor se svým třídním učitelem a vedením školy. Smyslem motivačních rozhovorů je pomoci žákovi vytvořit pozitivní přístup k sobě samotnému, ke studiu, k lidem i k životu vůbec. Cílem rozhovorů je najít vnitřní motivaci, energii i sílu a čtyři roky života si s námi užít. Přistupujeme k našim žákům velmi individuálně, protože u nás Každý něco znamená.