Ing. Darina Doškářová

ředitelka

Ing. Bc. Jana Stanková

zástupkyně ředitelky

Ing. Jana Černá, Dis.

ekonomika, fiktivní firmy

Mgr. Valeriya Golyaková

ruský jazyk

Ing. Alžběta Ingrová

anglický jazyk, biologie

Mgr. Miroslav Hoza

český jazyk, dějepis

Ing. Bc. Markéta Mliková

účetnictví

Ing. Pavel Sehnal

hardware a sítě, aplikace

Jakub Ransdorf

programování, webdesign

Ing. Ivana Turinská

matematika, fyzika

Pavel Moucha

Grafika

Šárka Šmejkalová

Grafika