Vážení maturanti,
přihlásit se ke konání maturitní zkoušky v jarním termínu je nutné do 1. 12. 2023. Přihlášky odevzdávejte k rukám zástupkyně ředitelky školy. Maturanti předchozích let si telefonicky či e-mailem zajistí termín přihlášení u zástupkyně ředitelky.SPOLEČNÁ ČÁST

 • Zkoušky společné části jsou hodnoceny pouze uspěl/neuspěl.
 • Výsledek didaktického testu (dále jen DT) nemá vliv na výsledky profilových zkoušek (nejedná se o „připouštěcí test“) ani na celkové hodnocení (prospěl/prospěl s vyznamenáním).
 • Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
 • Podmínkou pro konání DT je ukončení 4. ročníku.
 • Termín konání: 2. – 15. května 2024


PROFILOVÁ ČÁST

Český jazyk a literatura

Celkové hodnocení: 40 % PP a 60 % ÚZ


Písemná práce

 • Rozsah textu min. 250 slov
 • Délka konání min. 110 min.
 • Pomůcky – Pravidla českého pravopisu
 • Termín konání: 17. dubna 2024

Ústní zkouška

 • 72 děl – školní seznam – viz web školy
 • Min. 20 děl – žákovský seznam – odevzdání do 31. 3. 2024
 • Příprava na ÚZ – 20 minut
 • Doba konání ÚZ – 15 minut
 • V jednom dni u jedné zkoušející maturitní komise (dále jen ZMK) nelze losovat 2x pracovní list ke stejnému dílu.
 • Termín konání: 27. - 31. května 2024


Anglický jazyk

Celkové hodnocení: 40 % PP a 60 % ÚZ


Písemná práce

 • Rozsah textu min. 200 slov
 • Délka konání min. 60 min.
 • Pomůcky – Překladový slovník
 • Termín konání: 18. dubna 2024

Ústní zkouška

 • Příprava na ÚZ – 20 minut
 • Doba konání ÚZ – 15 minut
 • V jednom dni u jedné ZMK nelze losovat 2x pracovní list ke stejnému tématu.
 • Termín konání: 27. - 31. května 2024


MZ – obor Ekonomika a podnikání

Ústní zkouška

 • 1. zkouška – Ekonomika, marketing a management
 • 2. zkouška – Účetnictví
 • Příprava na ÚZ – 15 minut
 • Doba konání ÚZ – 15 minut
 • V jednom dni u jedné ZMK nelze losovat 2x stejnou otázku.

Obhajoba maturitní práce

 • Příprava – 5 minut
 • Doba obhajoby – 20 minut (15 minut prezentace + 5 minut reakce na otázky)


MZ – obor Informační technologie

Ústní zkouška

 • 1. zkouška – Informační technologie
 • 2. zkouška – Počítačová grafika a webdesign
 • Příprava na ÚZ – 15 minut
 • Doba konání ÚZ – 15 minut
 • V jednom dni u jedné ZMK nelze losovat 2x stejnou otázku.

Obhajoba maturitní práce

 • Příprava – 5 minut
 • Doba obhajoby – 20 minut (15 minut prezentace + 5 minut reakce na otázky)
 • Termín konání: 27. - 31. května 2024