Vážení maturanti,
přihlásit se ke konání maturitní zkoušky v podzimním termínu je nutné do 23. 7. 2021.
V termínu 20. – 23. 7. 2021 se hlaste u paní zástupkyně k podpisu přihlášky v čase 9.00 – 12.00 hodin.

Termín odevzdání maturitních prací v tištěné podobě je do 23. 7. 2021 do 12.00 hodin ve škole.
V elektronické podobě pak do 23. 7. 2021 do 12.00 hodin do Moodle.


SPOLEČNÁ ČÁST

Didaktické testy (DT)

24. až 26. května 2021

U DT bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. DT z ČJ bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut.


PROFILOVÁ ČÁST

Písemné práce (PP)

PP z českého jazyka a literatury a cizího jazyka byly zrušeny. Týká se to žáků, kteří byli letos a vloni prvomaturanty (maturanti jaro 2021, maturanti jaro 2020). Pro žáky, kteří v rámci svého prvního řádného termínu v minulosti slohové práce konali, nebo je konat měli, se slohové práce neruší a budou je konat i letos.


Ústní zkoušky

Ústní zkoušky z ČJL a CJ jsou dobrovolné pro studenty, kteří konají maturitní zkoušku poprvé.

Ústní zkoušky z ČJL a CJ jsou povinné pro studenty, kteří konají zkoušku v náhradním termínu či opravnou.

Ústní zkoušky v odborných předmětech zůstávají povinné pro všechny. Forma ústní zkoušky bude zachována.


Maturitní práce

Zadání maturitní práce - 20. listopadu 2020

Odevzdání maturitní práce - 31. března 2021


K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce března 2021. V případě jejího úspěšného vykonání se mohou tito žáci účastnit jarních maturitních zkoušek.


Maturitní komise bude zveřejněna.


Oficiální web pro maturanty od Cermatu


Nové změny u maturitních zkoušek

Na základě opatření obecné povahy MŠMT, č. j.: MSMT-3267/2021-6 se osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo která se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021 navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které je přihlášena. Počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů společné části se navyšují na tři opravné zkoušky z každé zkoušky.

Mimořádný termín v rámci jarního zkušebního období je ve dnech 7. - 8. 7. 2021.