Ekonomika a podnikání

Manažerská psychologie

Cílem předmětu je naučit žáky pracovat s nástroji a technikami, s jejichž pomocí budou zvládat své pracovní povinnosti a náročné životní situace, pomocí kterých mohou vytvářet pozitivní vztahy na pracovišti a řešit konfliktní situace s lidmi - partnery a veřejností. Pozornost je věnována pracovním podmínkám, profesnímu poradenství a faktorům, které mají vliv na výkon pracovníka, jeho adaptaci a identifikaci s prací a cílem firmy. Důraz je kladen na rozbor náročných životních situací, do kterých se mohou zaměstnanci, ale i manažeři dostat, a jejich možnému řešení. Součástí předmětu je rozbor úspěšných manažerských osobností.

Klíčové vlastnosti předmětu