Ekonomika a podnikání

Řízení lidských zdrojů

Cílem tohoto předmětu je naučit žáky pracovat s nástroji a technikami, s jejichž pomocí budou vytvářet v organizaci optimální systém personálních činností, který povede k dosažení cílů organizace a bude vytvářet pozitivní vztahy mezi zaměstnanci, partnery a veřejností. Pozornost je věnována úkolům personalistiky, agenturnímu zaměstnávání, popisu a vytváření nového pracovního místa, ale také plánování zaměstnanců, výběru a přijímání zaměstnanců, jejich hodnocení a odměňování. Důraz je kladen na etiku v řízení lidských zdrojů, péči o zaměstnance a bezpečné prostředí na pracovišti.

Klíčové vlastnosti předmětu