Informační technologie

Hardware a sítě

Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy a informace o osobních počítačích, serverech a jejich funkcích, síťových službách a možnostech využití Internetu. Žáci získají znalosti o operačních systémech, aplikačním vybavení a možnostech komunikace osobního počítače. Budou jim představeny základní principy stavby a využití LAN a WAN sítí. Žáci zároveň získají představu o možnostech ukládání a sdílení dat v cloudu, včetně otázky řešení bezpečnosti a ochrany.

Klíčové vlastnosti předmětu