Ekonomika a podnikání

Management cestovního ruchu

Cílem předmětu je naučit žáky orientovat se v podnikatelských aktivitách subjektů cestovního ruchu a sestavení vhodného zájezdu. Žáci se naučí definovat základní produkty poskytované cestovními kancelářemi a cestovními agenturami. Naučí se stanovit cíle zájezdu podle daných požadavků, vyhledávat nejvhodnější dodavatele a zvolit nejvýhodnější legislativní a technické zajištění jednotlivých služeb. Nedílnou součástí sestavení zájezdu je důkladně promyšlená kalkulace a možnost reálného použití na trhu cestovního ruchu.

Klíčové vlastnosti předmětu