Zahájení školního roku

Milí studenti a vážení zákonní zástupci,

školní rok 2021/2022 zahájíme dne 1. 9. 2021 v 8.00 hodin ve škole.

Od 8.00 hodin proběhne preventivní screeningové testování s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, dále se budeme testovat v termínech 6. září a 9. září 2021. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Veškeré skutečnosti je potřeba v písemné podobě doložit třídním učitelům.

V prostorách školy je pak nutné dodržovat hygienická pravidla – neustálé mytí a dezinfekce rukou, časté větrání a rozestupy. Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech je povinnost všech zakrýt dýchací cesty a to respirátorem (FFP2, KN 95).  Oficiální zahájení bude v 8.30 hodin.

Užijte si poslední zbytek prázdnin.