Náhradní a dodatečné zkoušky

Vážení studenti,
náhradní a opravné zkoušky se budou konat v termínu od 16. – 20. 8. 2021. Jmenný rozpis je zveřejněn v Moodlu v kurzu Náhradní a opravné zkoušky (stav ke 27. 07. 2021).

Poslední možnost náhradního odevzdání odborných projektů v tištěné podobě je do 18. 8. 2021 do 12.00 hodin ve škole a v elektronické podobě do 18. 8. 2021 do 12.00 hod. do Moodle.

Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k aktualizaci.