Provoz školy a režim výuky od 24. května

24. května se konají písemné maturitní zkoušky, proto studenti 1. až 3. ročníku zůstávají na omezené distanční výuce. 25. května pak budou probíhat 4 třídnické hodiny. Od 26. května se obnovuje prezenční výuka všech tříd dle platného rozvrhu. Více informací včetně hygienických opatření zde.