Nové změny u maturitních zkoušek

MŠMT vydalo nové opatření obecné povahy, č. j.: MSMT-3267/2021-6, které upravuje průběh jarní části maturitní zkoušky. Více informací najdete v článku.

Na základě opatření obecné povahy MŠMT, č. j.: MSMT-3267/2021-6 se osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021, nebo která se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které je přihlášena. 

Počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů společné části se navyšují na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. 

Mimořádný termín v rámci jarního zkušebního období je ve dnech 7. - 8. 7. 2021.