Výuka od 19. dubna

Podle opatření Ministerstva zdravotnictví výuka probíhá od 19. 4. 2021 i nadále distanční formou v plném rozsahu pro všechny třídy SŠ.

Stále jsou možné individuální konzultace ve škole (1 žák a 1 pedagog) bez nutnosti testování žáků.

Nově jsou od 19. 4. 2021 povoleny (na základě dohody mezi vyučujícím a žáky) skupinové konzultace (1 pedagog + 6 žáků) pro žáky 4. ročníku a žáky ohrožené školním neúspěchem. Účast na těchto konzultacích je pro žáka dobrovolná. Žák musí mít absenci příznaků onemocnění COVID-19 a podstoupit testování.