Výuka od 4. ledna

Vážení přátelé, 

zdravím Vás všechny v novém roce. Přeji Vám hodně zdraví a elánu. Těším se na další vzájemnou spolupráci a přeji nám všem brzký návrat do „normálu“.

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

  • Výuka na SOŠ probíhá od 4. 1. 2021 distančním způsobem.
  • Žáci mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat. 
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace. Vyučující mohou, po domluvě se žáky, poskytnout ve škole individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), zápis se provádí v MS Teams. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
  • Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, s výjimkou oborů středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je zpěv nebo sportovní činnost stěžejní součástí rámcového vzdělávacího programu nebo akreditovaného programu.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Přeji nám všem hodně vytrvalosti. 

Ing. D. Doškářová

ředitelka školy