Maturitní zkoušky

MŠMT včera oznámilo podrobnosti k maturitním zkouškám v letošním školním roce.  

Maturity v jarním zkušebním období v roce 2021 včetně zkoušek opravných a náhradních proběhnou v souladu s platnou legislativou, termín konání se může případně odvíjet od aktuální epidemiologické situace. V případě příznivé epidemiologické situace proběhne zkouška v nezměněné podobě, formě i ve standardních termínech. V případě méně příznivé epidemiologické situace je pak možné, obdobně jako ve zkušebním období jaro 2020, přistoupit k posunu termínů. Redukce jakékoliv části maturitní zkoušky se neplánuje.  S důležitými informacemi k maturitní zkoušce byli žáci seznámeni a zároveň je naleznou na stránkách školy.