Maturanti od středy prezenčně

Milé žákyně a milí žáci,

na základě pokynů v dokumentu „Informace k provozu škol a školských zařízení“ MŠMT dochází od středy 25. listopadu 2020 k následujícím změnám:


Prezenční výuka

Obnovuje se prezenční výuka žáků 4. ročníku. Prezenční výuka je pro žáky povinná.


Distanční výuka a konzultace

  • Pro ostatní žáky (1. – 3. ročník) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
  • Všichni žáci mají možnost domluvit si se svým vyučujícím individuální konzultace (1 žák + 1 učitel)

 

Hygienická opatření

  • Sportovní činnosti při vzdělávání jsou zakázány. Předmět TEV se nevyučuje.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, dodržovat rozestupy a používat dezinfekce.