Zvěřejněny důležité informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021

Důležité informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2021 můžete zobrazit zde.

V souvislosti s novelizací školského zákona a maturitní vyhlášky model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal výrazné změny. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, najdeme zde však změny ve struktuře obou částí.