DISTANČNÍ VÝUKA

Vzhledem k nařízení KHS Středočeského kraje bude od 05. 10. 2020 do 18. 10. 2020 probíhat distanční výuka.

Vážení rodiče a studenti, 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje s účinností

ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod.

nařizuje mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

  1. povinné školní docházky
  2. praktického vyučování a praktické přípravy
  3. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  4. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
  5. praktických škol jednoletých a dvouletých

Podle novely č. 349/2020 školského zákona s účinností ode dne 25. 8. 2020 je nově stanovena

  1. povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem 
  2. je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat. 

Naše škola, učitelé i studenti jsou na distanční vzdělávání připraveni. Všichni studenti budou komunikovat prostřednictvím aplikací Moodle (zadání a odevzdávání úkolů), MS Teams (on-line hodiny) a Bakaláři (hodnocení úkolů). Je třeba přijmout osobní zodpovědnost za tuto formu výuky, komunikovat veškeré skutečnosti s učiteli pomocí nejen těchto aplikací, ale i přes školní mail či telefonicky. Důležité je sledovat i web školy, kde se budou objevovat aktuality. 

Pevně věřím, že tento stav nám přinese opět nové zkušenosti a poznatky, prohloubíme naši samostatnost, zvýšíme naši disciplínu a organizovanost a při tom všem zůstaneme zdraví, nad věcí a v relativní pohodě. 

Přeji nám všem pevné zdraví, mnoho sil a energie, abychom vše s noblesou zvládli. 

Vaše Darina Doškářová