Maturitní zkoušky

Vážení maturanti, písemné maturitní zkoušky se konají 1. až 3. září 2020 na spádové škole v Kolíně – SOŠ a SOU stavební, Pražská 112 (pozvánku ke zkouškám jste obdrželi 19. srpna do e-mailu, který jste uvedli v přihlášce). Ústní zkoušky se konají u nás ve škole v pondělí 7. září 2020 od 7.30 h, obhajoby maturitních prací v úterý 8. září od 8.00 h (rozpis zkoušek jste obdrželi 28. srpna do e-mailu).