Ing. Darina Doškářová

ŘEDITELKA

Ing. Bc. Jana Stanková

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY

Mgr. Tomáš Gregor

GRAFIKA A WEBDESIGN

Ing. Pavel Sehnal

HARDWARE A SÍTĚ

Ing. Markéta Mliková

EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ

Mgr. Alžběta Ingrová

BIOLOGIE, ANGLICKÝ JAZYK

Jakub Ransdorf

PROGRAMOVÁNÍ, WEBDESIGN

Jana Buchalová, Dis.

ZEMĚPIS, DĚJEPIS, PRÁVO