Logo_Sos_nove_bila

ˇ

INFORMACNÍ TECHNOLOGIE

GRAFIKA A WEBDESIGN

OBOR INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Čtyřletý prezenční obor Informační technologie s podoborem Grafika a webdesign.
Studium je zakončené maturitní zkouškou

Informační technologie se zaměřením na grafiku a webdesign jsou specializované na přípravu a tvorbu webové i tištěné grafiky a webových stránek. Student získá kromě běžných IT dovedností také odborné znalosti z oblasti vektorové a rastrové grafiky, získá základy programování v různých programovacích jazycích, které dále využije při tvorbě webových stránek nejen pomocí CMS systémů. Student si  osvojí si práci ve specializovaných aplikacích určených pro zpracování webdesignu, rasterové a vektorové grafiky, seznámí se s typografií a tvorbou 3D modelů. Naučí se pracovat s  profesionálními rastrovými a vektorovými grafickými aplikacemi, bude schopen identifikovat požadavky zákazníka a převést je do praxe.  Absolvent oboru může využít specializaci jako samostatný webdesigner, grafik a e-commerce konzultant v oblasti tvorby e-shopů nebo jako pracovník středního managementu v oblasti IT, reklamy a marketingu.

Práce studentů oboru Informační technologie

O oboru

Profilové předměty

počítačová grafika, webdesign, programování a vývoj aplikací, hardware a operační systémy, aplikace na PC, marketingová komunikace, ekonomika, zpracování dokumentů na PC

Praxe

 • Učební praxe s odbornou tematikou zaměřené na rozvoj dovedností vycházejících z praxe.
 • Firemní praxe kombinují uplatnění teoretických znalostí se získání praktických zkušeností ve vybraných firmách.
 • Zpracování odborných projektů a jejich prezentace a obhajoba před odbornou komisí

 

Uplatnění absolventa

Absolventi vzdělávacích programů konstruovaných na základě tohoto RVP se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech:

 1. grafik
 2. webdesigner
 3. e-commerce poradce
 4. IT technik digital art freelancer
 5. správce e-shopu
 6. návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
 7. údržby prostředků IT z hlediska HW;
 8. programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;
 9. instalací a správy aplikačního SW;
 10. instalací a správy OS;
 11. návrhů, realizace a administrace sítí;
 12. kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenstv