Vítejte na střední v Liblicích

Moderní studium ekonomiky a informatiky

Školní řád

Vytváříme partnerské a podnětné prostředí, podporujeme chuť a potřebu poznávat, obohacujeme se o faktické znalosti, rozvíjíme i komunikační a sociální dovednosti.

Ke stažení

Hygienické pokyny

Pokyny pro žáky a zákonné zástupce v souvislosti s covid-19

Ke stažení

Preventivní program školy

Snažíme se nastavovat pozitivní klima ve škole i v jednotlivých třídách pomocí přesně cílených aktivit.

Ke stažení

Uvolnění z vyučování

Formulář pro žádosti o uvolnění z vyučování.

Ke stažení

Uvolnění z tělesné výchovy

Formulář pro žádost o uvolnění z tělocviku.

Ke stažení

Seznam k literatury k maturitní zkoušce

Seznam knih, z nichž si studenti sestavují seznam literatury, k maturitní zkoušce v roce 2021.

Ke stažení

Osobní list žáka

Vstupní dokument žáka při přijetí ke studiu.

Ke stažení

Výroční zpráva

Dění ve škole ve školním roce 2018 / 2019.

Ke stažení

Důležité informace k maturitní zkoušce 2020/2021

Přehled průběhu maturitní zkoušky v roce 2021.

Ke stažení

Přihláška k maturitní zkoušce ITE - jaro 2021

Přihláška k řádnému termínu maturitní zkoušky oboru Informační technologie.

Ke stažení

Přihláška k maturitní zkoušce EKO - jaro 2021

Přihláška k řádnému termínu maturitní zkoušky oboru Ekonomika a podnikání.

Ke stažení

Přihláška k opravné maturitní zkoušce - jaro 2021

Přihláška k opravnému termínu maturitní zkoušky.

Ke stažení

Úprava maturitní zkoušky - jaro 2021

Dokument popisuje změny maturitních zkoušek na jaře 2021 a důsledky z toho plynoucí představené na tiskové konferenci ministra školství 28. ledna 2021.

Ke stažení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Dokument stanovuje kritéria pro přijetí žáků do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022.

Ke stažení

Maturitní zkouška v jarním zkušebním období

Nové opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3.

Ke stažení