Výuka probíhá do odvolání distančně. Učitelé zadávají žákům úkoly pomocí e-learningového systému Moodle, online hodiny probíhají pomocí Microsoft Teams, hodnocení úkolů mohou žáci sledovat v Bakalářích.