Czech English French German Latvian Portuguese Russian Turkish Vietnamese

Kalendář událostí

◄◄
►►
srpen 2019
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kdo je online?

9 přihlášených
26 návštěvníků

OBOR 63-41-M/01  EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

LETAK predni stranaLETAK zadni strana

Čtyřleté studium zaměřené na odborné ekonomické vzdělání - ukončené maturitní zkouškou

Ve 3. ročníku si student volí ze dvou specializací:

1. MARKETING A KOMUNIKACE

Profilové předměty

účetnictví, ekonomika, finance, písemná a elektronická komunikace, informační technologie, právo, statistika, obchodní angličtina, marketing a management, prezentace a tvorba projektů, moderní marketingová komunikace, psychologie marketingu

Marketing a management (základy marketingu, 4P, manažerské funkce)
Prezentace a tvorba projektů
(jak napsat projekt, cíle podle SMART, plán realizace projektu, kalkulace, propagace, praktická realizace, prezentace výsledků)
Moderní marketingová komunikace
(komunikace mezi organizacemi, průmyslový trh, mezinárodní marketing, komunikace na internetu, trendy v marketingové komunikaci 21. století, případové studie)
Psychologie marketingu
(PSY trhu, PSY nakupování, kupní chování zákazníků, Český spotřebitel, PSY prodeje, osobnost prodejce, PSY médií, kult těla, nová média, kybestalking, PSY reklamy, PR, případové studie)

Ekonomika a podnikání se zaměřením na marketing a komunikaci umožní absolventům získat kreativní práci v marketingové, komunikační či PR agentuře. Studenti se seznámí se zákonitostmi trhu, jednají se zákazníky, analyzují jejich chování, používají různé metody a techniky marketingového výzkumu, na základě získaných informací volí vhodné nástroje komunikačního a propagačního mixu. Důraz je kladen na současné trendy v marketingové komunikaci – na mobilní a virální marketing využívající e-maily a sociální sítě, monitoring internetu a guerillový marketing zaměřený na netradiční reklamu a místa.

 

2. MANAGEMENT A LIDSKÉ ZDROJE

Profilové předměty
účetnictví, ekonomika, finance, písemná a elektronická komunikace, informační technologie, právo, statistika, obchodní angličtina, marketing a management, prezentace a tvorba projektů, řízení lidských zdrojů, manažerská psychologie

Marketing a management (základy marketingu, 4P, manažerské funkce)
Prezentace a tvorba projektů
(jak napsat projekt, cíle podle SMART, plán realizace projektu, kalkulace, propagace, praktická realizace, prezentace výsledků)
Řízení lidských zdrojů
(organizace personalistiky, vytváření a analýza pracovních míst, plánování zaměstnanců, obsazování volných pracovních míst, řízení pracovního výkonu, hodnocení a odměňování zaměstnanců, péče o zaměstnance, personální informační systém)
Manažerská psychologie
(PSY práce a organizace, sociální PSY - sociální skupina, vztahy ve skupině a porucha vztahů, PSY zdraví - stres, copingové strategie, sociální opora, syndrom vyhoření, osobnost v náročných životních situacích, sociálně psychologické aspekty vedení lidí, osobnost manažera, významné manažerské osobnosti minulosti a současnosti, případové studie, self management, PSY trhu, PSY propagace)

Ekonomika a podnikání se zaměřením na management a lidské zdroje umožní absolventům lépe zastávat vedoucí funkce středního managementu. Studenti získají znalosti a dovednosti z oblasti personálního managementu a řízení lidských zdrojů. Seznámí se s tím, jak funguje tým, jak se bránit šikaně na pracovišti, jak pracovat se stresem a vyvarovat se syndromu vyhoření, jak vést, motivovat a kontrolovat lidi. Důraz je kladen na rozbor manažerských osobností minulosti a současnosti, vlastní osobnostní rozvoj, prezentaci, tvorbu projektů a krizový management.


Společné

Ve 3. ročníku povinný týdenní KURZ ROZVOJE OSOBNOSTI (historie, první pomoc, mediální výchova, ineraktivní hry, týmová práce, besedy...)

Praxe

3 až 4 týdny praxe ročně (v podnicích, v reklamních agenturách, v bankách, na finančních úřadech, na obecních a městských úřadech, účetní praxe ve škole, ve školní prodejně…)
ve 4. ročníku zpracování odborného projektu, prezentace a obhajoba před komisí

Uplatnění absolventa

 1. manažer nižšího a středního stupně – manažer obchodu, projektový manažer, personální manažer…
 2. pracovník v oblasti propagace, komunikace a public relations
 3. obchodní zástupce
 4. ekonom, finanční referent, referent ve státní správě
 5. vedení účetnictví a daňové evidence
 6. založení vlastního podniku


Profil absolventa

Absolvent:

 1. posoudí výhody a nevýhody investice a obchodního kontraktu
 2. vede obchodní jednání v českém jazyce
 3. užívá dva světové jazyky
 4. užívá různé nástroje propagace, prezentuje produkt zákazníkům
 5. užívá různé prostředky komunikace, jedná profesionálně se zaměstnanci a zákazníky
 6. pracuje v týmu i samostatně
 7. zná management stresu a riziko syndromu vyhoření
 8. navrhne a realizuje projekt
 9. vede daňovou evidenci, účetnictví a personální agendu
 10. rozvíjí vlastní podnikatelské aktivity


Odborné kompetence
  zde

Ukázky studentských prací zde

 

Novou přihlášku platnou pro následující školní rok naleznete zde [xls] nebo zde [pdf]

organizace personalistiky,

vytváření a analýza pracovních míst,

plánování zaměstnanců,

obsazování volný ch pracovních míst,

řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců,

odměňování zaměstnanců,

péče o zaměstnance, vzdělávání zaměstnanců,

personální informační systém.

logo mesto ceskybrod logo stc kraj scio logo cermat logo

 

Přihlásit se   

Přihlášení

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, Školní 145
Copyright © 2014