Czech English French German Latvian Portuguese Russian Turkish Vietnamese

Kalendář událostí

◄◄
►►
srpen 2018
po út st čt so ne

Kdo je online?

12 přihlášených
23 návštěvníků

maturita-2017-banner-na-web-pojdte-k-nam-studovat

 

Na škole v Liblicích jsem studovala v letech 2001 - 2005. Velice ráda na tuto dobu vzpomínám. Přátelství, která jsem si zde vytvořila, trvají dodnes a je to podle mého názoru jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsem si do svého života „po střední“ přinesla. Ráda vzpomínám na učitelský sbor, ochota zopakovat posté anglickou gramatiku, účetní uzávěrku či úlohu se zlomky. Myslím, že do budoucího života mě tato škola vybavila dostatečně, internát mi pomohl pochopit, že pohodlí není samozřejmostí a že i ve skromných podmínkách se dá úspěšně studovat a vstřebávat nové životní dojmy. Nerada bych zapomněla na školní jídelnu, jejíž zásluhou jsem se odnaučila vybíravosti. „Přežila jsem,“ a vzpomínám na ta léta s láskou, co víc bych k tomu mohla říci. Kdybych se směla na chvíli vrátit, udělala bych to bez rozmýšlení. Po ukončení střední školy a „úspěšném“ získání maturity se mi podařilo získat titul bakalář z oboru politologie a titul magistr z oboru veřejná správa. I když léta na vysoké byla nezapomenutelná, přece jen na „Liblice“ budu vzpomínat s úsměvem a později jistě ještě s pořádnou dávkou nostalgie.


Mgr. Kristýna Šultová


V Liblicích jsem studoval v letech 2000 - 2004, což mi bylo přínosem pro následné studium na Pedagogické fakultě University Karlovi. SOŠ Liblice mne oslovila především svým rozměrem - oproti obřím školám má velké plus - rodinnou atmosféru. Nejen, že jsme měli možnost navázat osobní vztah se členy pedagogického sboru, ale především takřka všichni studenti mezi sebou byli přáteli, čímž se tak nějak samovolně vytvářel pocit jakési sounáležitosti, která nás při studiu nesmírně podporovala.
Momentálně úspěšně podnikám v oboru mimoškolního vzdělávání, živím se tím, co mě naplňuje nejen materiálně, kromě toho cestuji po celém světě, a díky originalitě mých vizí dostávám četná pozvání k rozhovorům pro televizi, rozhlas i tisk. SOŠ Liblice je jedním z činitelů, které mi na mé životní cestě pomohli.

Mgr. Jonáš K.

Jsem absolventem SOŠ Český Brod-Liblice z roku 2004. Studium na střední škole je prvním krokem do profesního života. Rád vzpomínám na hodiny účetnictví a ekonomie, kde jsem získal schopnost potřebné údaje nalézt a ne se je učit nazpaměť. Po škole jsem studoval na Vysoké škole ekonomické. Zde jsem zjistil, že se chci stát odborníkem na problematiku financí a začal jsem se o ni zajímat hlouběji. Již několik let jsem profesí finanční poradce. Věnuji se také vzdělávací činnosti, učím studenty a veřejnost, co je finanční gramotnost, prostřednictvím občanského sdružení CEFIG. V roce 2013 jsem získal prestižní evropský certifikát €uropean Financial Advisor™. Stal jsem se tak jedním z 80 lidí, kteří se mohou tímto mezinárodně uznávaným certifikátem pochlubit, a to vše začalo v Liblicích.
Připojte se!
                                                                                                                                    Ing. Josef Janoušek, €FA


V letech 2000-2004 jsem studovala na střední škole v Liblicích u Českého Brodu a díky dobrému školnímu kolektivu tuto dobu dodnes považuji za nejlepší léta. Zejména nejraději vzpomínám na pobyt na zdejším internátě. Škola se mi stala dobrým odrazovým můstkem pro úspěšné zvládnutí České zemědělské univerzity v Praze. Učení na zkoušky některých zemědělských předmětů, Účetnictví nebo třeba Finance jsem začínala opakováním svých středoškolských sešitů. A vlastně Účetnictví, které jsem se naučila v Liblicích, mě provází dosud. Při vysoké škole jsem si jím dobře přivydělávala a teď už čtvrtým rokem pracuji jako finanční účetní ve firmě v Horních Počernicích.

Ing. Marie Zelinková

„Já a SOŠ Liblice“
Mé první setkání s liblickou školou proběhlo v roce 2006, kde jsem následně setrval až do roku 2010. Dosažené zkušenosti mě nasměrovaly k další životní cestě ve formě studia na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, kde v současné době studuji v návazném magisterském studiu. Kombinace dosažených znalostí ze střední školy a z univerzity mi pomohly v získání spolupráce se zahraničním průmyslovým podnikem, ve kterém působím již dva roky simultánně se studiem. S ohlédnutím do minulosti rád zavzpomínám na spoustu úsměvných okamžiků z „liblického“ studia a samozřejmě na snahu ze strany profesorského sboru o maximální předání svých znalostí mé osobě, které posloužily k dalšímu studijnímu a profesnímu růstu.

Bc. Patrik Moravec

Na Střední odborné škole v Liblicích jsem studovala v letech 2006 – 2010. Tato škola mi byla přínosem pro budoucí život a dobrým základem pro následné studium na vysoké škole v Pardubicích, na fakultě ekonomicko - správní obor Regionální a informační management. Na střední škole jsem se mnohé naučila, ať po stránce studijní, tak i výchovné. Na školu moc ráda vzpomínám, občas bych se do středoškolských let vrátila. Nejvíce mi chybí mí spolužáci, ale také i někteří učitelé, které bych si přála jako své profesory na vysoké škole, na které studuji. Nejoblíbenějším předmětem mnoha z nás byly hodiny informatiky. V roce 2013 jsem úspěšně ukončila bakalářské studium a nyní pokračuji v navazujícím inženýrském studiu.

Bc. Iveta L.

SOŠ v Liblicích jsem studovala v letech 2001-2005. Na školu stále ráda vzpomínám, protože jsem zde strávila čtyři krásné roky svého života. Poznala jsem výborný třídní kolektiv, správné učitele a studium mě velmi bavilo. Ve své praxi jsem nejvíce využila předměty účetnictví, ekonomika a němčina. Díky této škole se mi podařilo dále pokračovat ve studiu a úspěšně složit přijímací zkoušky na vysokou školu (Univerzita Pardubice – obor ekonomicko-správní), kde jsem získala titul Bc. V současné době pracuji jako účetní a dokončuji poslední ročník magisterského studia na ČZU v Praze obor podnikání a administrativa.

Bc.Vlaďka, dnes už Kramářová, dříve Relichová

Ve škole jsem studoval v letech 2001 až 2004. Studium mě připravilo na Univerzitu Karlovu, kam jsem byl na obor historie přijat ihned po maturitě. Dnes se zabývám hospodářskou a sociální historií, takže můj středoškolský obor "ekonomika zemědělství a výživy" byl skvělou průpravou. Kromě toho jsem na škole zažil skvělou partu spolužáků a s řadou z nich se stále kamarádím. Studium na téhle škole v klidném a přitom lehce dostupném místě, můžu jenom doporučit.

Mgr. Jan Holovský, doktorand na FF UK, obor Moderní hospodářské a sociální dějiny


logo mesto ceskybrod logo stc kraj scio logo cermat logo

 

Přihlásit se   

Přihlášení

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, Školní 145
Copyright © 2014