Czech English French German Latvian Portuguese Russian Turkish Vietnamese

Kalendář událostí

Kdo je online?

11 přihlášených
16 návštěvníků

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Ve šk. roce 2019/2020 otevíráme následující studijní obory s maturitní zkouškou (do každého oboru přijímáme 30 žáků):

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP - Marketing  a management)

18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP - Počítačová grafika a webdesign)

Přihlášky ke studiu pro šk. rok 2018/2019 [xls]

Přihláška ke studiu pro šk. rok 2018/2019 [pdf]

Vysvětlivky k přihlášce

Více informací k přijímacímu řízení na www.cermat.cz


Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Termíny přijímacích zkoušek - 12. dubna 2018 (na škole, kterou máte  na přihlášce uvedenou na prvním místě) a 16. dubna 2018 (na škole, kterou máte  na přihlášce uvedenou na druhém místě). Pozvánky k přijímacímu řízení budou s předstihem poslané poštou.

Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace. Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu (10. a 11. května 2018).


Přihlášky musí být zaslané poštou nebo osobně doručené do 1. března 2018.

logo mesto ceskybrod logo stc kraj scio logo cermat logo

 

Přihlásit se   

Přihlášení

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, Školní 145
Copyright © 2014