Logo_Sos_nove_bila

ˇ

PRO UCHAZECE

ˇ

SOŠ CESKÝ BROD - LIBLICE

OBOR 63-41-M/01  EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Obor vychází z potřeb živnostníků a drobných podnikatelů. Pokud hledáte obor, který vám umožní se vyznat v účetních záležitostech, marketingu a psychologii zákazníka, pak hledáte na správném místě…

OBOR 18-20-M/01  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Jak sestavit počítač, jak naprogramovat svou vlastní webovou stránku nebo jednoduchou aplikaci? Jak vytvořit profesionální reklamu pomocí rastrové či vektorové grafiky? To vše je náplní podoboru Grafika a webdesign…

Obecně o studiu

Na SOŠ Český Brod v Liblicích můžete studovat ve dvou výše zmíněných oborech. Oba obory jsou čtyřleté, prezenční a jsou zakončeny maturitní zkouškou. Co mají společného?

 • Adaptační kurz na začátku 1. ročníku
 • Kurz osobního rozvoje ve 3. ročníku
 • Exkurze a besedy s inspirativními osobnostmi
 • Tematicky zaměřené učební praxe
 • Odborné praxe ve firmách ve 2., 3. a 4. ročníku
 • Zpracování odborných projektů s prezentací a obhoajobou před komisí
 • Rodinná atmosféra školy, kde se všichni navzájem znají
 • Snídaně s vedením školy
 • Osobní rozvojové plány a konzultace
 • Obědy ve školní jídelně

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky probíhajív průběhu dobna v předem stanovených termínech. Podoba přijímacího řízení a kritéria přijetí zveřejní ředitelka školy nejpozději do konce ledna na stránce Přijímací řízení.

Abychom vám pomohli se lépe připravit na přijímačky, pořádáme pro vás:

 • Přípravné kurzy pro přijímací řízení
 • Přijímačky nanečisto

Práce studentů oboru Informační technologie

Mohlo by vás zajímat

 • Režim zvonění
 • Stravování
 • Ubytování
Hodinaoddo
1.7.558.40
2.8.459.30
3.9.5010.35
4.10.4011.25
5.11.3012.15
6.12.2013.05
7.13.1013.55
8.14.0014.45
9.14.5015.35

Polední přestávka 5. nebo 6. hodinu (55 min)

Opuštění školy pouze na základě písemného souhlasu zákonných zástupců

Stravování ve školní jídelně je možné vždy o obědové pauze, pravidelně 5. nebo 6. hodinu dle aktuálního rozvrhu.

Cena obědu pro školní rok 2020/21 je 34 Kč za polévku, hlavní jídlo, nápoj, popř. zákusek (nepravidelně)

Platby obědů provádějte buď v kanceláři hospodářky školy, či převodem přes účet

V případě zájmu o ubytování prosím kontaktujte ředitelku školy na reditelna@sosceskybrod.cz