Logo_Sos_nove_bila

ˇ

ˇ

PRIJÍMACÍ RÍZENÍ

ˇ

CESKÝ BROD - LIBLICE

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Ve šk. roce 2019/2020 otevíráme následující studijní obory s maturitní zkouškou (do každého oboru přijímáme 30 žáků):

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP – Marketing  a management)

18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP – Počítačová grafika a webdesign)

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí budou zveřejněna ředitelkou školy nejpozději do konce ledna 2020. Informace budou zveřejněny na této stránce

Dny otevřených dveří

  • Středa 6.11. 2019 od 14:30 do 18:00
  • Sobota 23.11. 2019 od 9:00 do 12:00
  • Středa 4.12. 2019 od 14:30 do 18:00
  • Středa 8.1. 2020 od 14.30 do 18:00

Přihláška na přijímačky nanečisto

  •  

Důležité informace

Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Termíny přijímacích zkoušek – budou zveřejněny nejpozději do konce ledna 2020

Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace. Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli/ce školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Ekonomika a podnikání

Informační technologie

“Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.”

Tomáš Baťa

“Internet je plátnem budoucnosti a design tomu velí.”