Logo_Sos_nove_bila

STUDIJNÍ OBORY

ˇ

SOŠ CESKÝ BROD - LIBLICE

“Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.”

Tomáš Baťa

“Internet je plátnem budoucnosti a design tomu velí.”

Obecně o studiu

Na SOŠ Český Brod v Liblicích můžete studovat ve dvou výše zmíněných oborech. Oba obory jsou čtyřleté, prezenční a jsou zakončeny maturitní zkouškou. Co mají společného?

 • Adaptační kurz na začátku 1. ročníku
 • Kurz osobního rozvoje ve 3. ročníku
 • Exkurze a besedy s inspirativními osobnostmi
 • Tematicky zaměřené učební praxe
 • Odborné praxe ve firmách ve 2., 3. a 4. ročníku
 • Zpracování odborných projektů s prezentací a obhoajobou před komisí
 • Rodinná atmosféra školy, kde se všichni navzájem znají
 • Snídaně s vedením školy
 • Osobní rozvojové plány a konzultace
 • Obědy ve školní jídelně

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky probíhajív průběhu dobna v předem stanovených termínech. Podoba přijímacího řízení a kritéria přijetí zveřejní ředitelka školy nejpozději do konce ledna na stránce Přijímací řízení.

Abychom vám pomohli se lépe připravit na přijímačky, pořádáme pro vás:

 • Přípravné kurzy pro přijímací řízení
 • Přijímačky nanečisto