Czech English French German Latvian Portuguese Russian Turkish Vietnamese

Kalendář událostí

Kdo je online?

11 přihlášených
39 návštěvníků

Vážení studenti a zákonní zástupci,
dnes 24. června 2019 se konala informativní schůzka, na které byly všem přítomným předány důležité informace.

Všichni přítomní rodiče a žáci odsouhlasili uskutečnění adaptačního kurzu, který se bude konat v polovině září. Více informací o kurzu budeme zveřejňovat průběžně na webu školy a rodičům je pošleme e-mailem.

Žádáme Vás o vyplnění 1. strany osobního listu žáka, pokud jste tak již neučinili na schůzce, a odevzdání 2. září 2019 třídní učitelce Barboře Jungerové, Dipl. ek. Děkujeme.

Informace pro 1. ročník - prezentace ze schůzky 2019 [pdf]

Seznam učebnic pro 1. ročník 2019/2020 [pdf]

Seznam učitelů, kteří budou učit v 1. ročníku 2019/2020 [pdf]

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů žáka

Osobní list žáka [pdf]

Osobní list žáka vyplňovací [doc]

Osobní list žáka vyplňovací [docx]

Žádost o uvolnění z TEV

logo mesto ceskybrod logo stc kraj scio logo cermat logo

 

Přihlásit se   

Přihlášení

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, Školní 145
Copyright © 2014