Czech English French German Latvian Portuguese Russian Turkish Vietnamese

Kalendář událostí

Kdo je online?

12 přihlášených
46 návštěvníků

     

Historie

1886 - založení Zemědělské školy v Českém Brodě
1886 - 1932 Hospodářská škola zimní
1925 - 1932 Rolnická škola dvouletá
1932 - 1948 Zemská odborná škola hospodářská
1943 - 1948 Lidová škola zemědělská
1948 - 1953 Rolnická škola jednoletá a Základní odborná škola rolnická
1953 - 1954 Zemědělská mistrovská škola (pěstitel)
1957 - 1960 Zemědělská technická škola (pěstitel, chovatel)
1952 - 1960 Pedagogický seminář VŠZ pro učitele zemědělských škol
1954 - 1960 Učňovská škola zemědělská
1960 - 1976 Zemědělské odborné učiliště
1971 - 1974 Zemědělské odborné učiliště (řezník, uzenář, uzenářka)
1963 - 1984 Střední zemědělská technická škola
1984 - 1991 Střední ekonomická škola
1991 - 1995 Střední zemědělská škola
1995 - 1997 Střední zemědělská a rodinná škola
1997 - nyní  Střední odborná škola

Kapitoly z historie SOŠ Český Brod-Liblice I. [pdf]

Kapitoly z historie SOŠ Český Brod-Liblice II. [pdf]

Kapitoly z historie SOŠ Český Brod-Liblice III. [pdf]


Současnost

  • obory ukončené maturitní zkouškou (max. 8 tříd - 240 žáků)

Ekonomika a podnikání

Informační technologie

  • praxe v podnicích a organizacích
  • odborné exkurze, zájezdy, kurzy, výlety
  • partnerské školy v zahraničí (Německo, Francie, Portugalsko, Lotyšsko, Turecko, Polsko)
  • domov mládeže (48 míst)
  • školní jídelna (kapacita 380 obědů)
logo mesto ceskybrod logo stc kraj scio logo cermat logo

 

Přihlásit se   

Přihlášení

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, Školní 145
Copyright © 2014