Czech English French German Latvian Portuguese Russian Turkish Vietnamese

Kalendář událostí

Kdo je online?

7 přihlášených
44 návštěvníků

Od 1. září 2017 jsme se zapojili do projektu, který je podpořen grantem z  Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007588 s názvem Zvýšení kvality vzdělávání na SOŠ Český Brod - Liblice. Přidělená částka činí 377 194 Kč.

Naši učitelé projdou řadou školení, která jsou zaměřena na kariérové poradenství, mentoring, projektovou výuku, zvýšení podnikavosti záků SŠ, inkluzi a zvýšení počítačové  a čtenářské gramotnosti.

Již od září probíhají besedy pro žáky třetích a čtvrtých ročníků s odborníky z praxe, volnočasová aktivita - fiktivní firma a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v matematice, anglickém jazyce a v českém jazyce a literatuře.
Někteří učitelé absolvují v nadcházejím období odbornou stáž ve firmách.

Logolink OP_VVV_hor_barva_cz

logo mesto ceskybrod logo stc kraj scio logo cermat logo

 

Přihlásit se   

Přihlášení

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, Školní 145
Copyright © 2014