Logo_Sos_nove_bila

ˇ

O SKOLE

ˇ

SOŠ CESKÝ BROD - LIBLICE

Ekonomika a podnikání

Informační technologie

O ŠKOLE

Název: Střední odborná škola, Český Brod-Liblice, Školní 145
Zřizovatel: Středočeský kraj (zřizovací listina čj: OŠMS/2988/2001)
Adresa: SOŠ Český Brod – Liblice, Český Brod-Liblice, Školní 145

Příspěvková organizace
IČO 48665746               IZO 600007138
IZO součástí školy
domov mládeže: 108002888
školní jídelna: 002762935

Základní kontakty:

telefon: 321622397
e-mail:  reditelna@sosceskybrod.cz

Škola v Českém Brodě – Liblicích má za sebou více než 130 let zajímavé historie. Její kapitoly se různí a jsou bohaté a působivé. V současné době vyučujeme 2 čtyřleté maturitní obory:

Jak vypadá škola dnes?

Od září 2018 se škola vydala novým směrem pod vedením ředitelky Ing. Dariny Doškářové. Ředitelka představila vizi školy a spolu s kolegy vytvořila novou koncepci školy nazvanou “KOMPAS”, která je založena na 4 základních hodnotách: Spolupráce, Vytrvalost, Jedinečnost, Zodpovědnost.

Nová koncepce pomohla k propojení jednotlivých předmětů a přizpůsobení výuky požadavkům firemního prostředí. Tématicky zaměřené praxe ve firmách pomáhají studentům ověřit teoretické znalosti v praxi a získat tak lepší uplatnění.

Vize školy: vytváříme partnerské a podnětné prostředí, podporujemu chuť a potřebu poznávat, obohacujeme se o faktické znalosti, rozvíjíme komunikační a sociální dovednosti. Přijímáme osobní odpovědnost a soustředíme se na to, abychom obstáli v reálném životě

Historie

Naše škola byla v Českém Brodě založena již v roce 1886. Od té doby prošla výrazným vývojem a proměnou od zemědělské po ekonomickou školu.

 • 1886 – založení Zemědělské školy v Českém Brodě
 • 1886 – 1932 Hospodářská škola zimní
 • 1925 – 1932 Rolnická škola dvouletá
 • 1932 – 1948 Zemská odborná škola hospodářská
 • 1943 – 1948 Lidová škola zemědělská
 • 1948 – 1953 Rolnická škola jednoletá a Základní odborná škola rolnická
 • 1953 – 1954 Zemědělská mistrovská škola (pěstitel)
 • 1957 – 1960 Zemědělská technická škola (pěstitel, chovatel)
 • 1952 – 1960 Pedagogický seminář VŠZ pro učitele zemědělských škol
 • 1954 – 1960 Učňovská škola zemědělská
 • 1960 – 1976 Zemědělské odborné učiliště
 • 1971 – 1974 Zemědělské odborné učiliště (řezník, uzenář, uzenářka)
 • 1963 – 1984 Střední zemědělská technická škola
 • 1984 – 1991 Střední ekonomická škola
 • 1991 – 1995 Střední zemědělská škola
 • 1995 – 1997 Střední zemědělská a rodinná škola
 • 1997 – nyní  Střední odborná škola