Czech English French German Latvian Portuguese Russian Turkish Vietnamese

Kalendář událostí

Kdo je online?

12 přihlášených
38 návštěvníků

Od 1. září 2017 jsme se zapojili do projektu, který je podpořen grantem z  Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007588 s názvem Zvýšení kvality vzdělávání na SOŠ Český Brod - Liblice. Přidělená částka činí 377 194 Kč.

Naši učitelé projdou řadou školení, která jsou zaměřena na kariérové poradenství, mentoring, projektovou výuku, zvýšení podnikavosti záků SŠ, inkluzi a zvýšení počítačové  a čtenářské gramotnosti.

Již od září probíhají besedy pro žáky třetích a čtvrtých ročníků s odborníky z praxe, volnočasová aktivita - fiktivní firma a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v matematice, anglickém jazyce a v českém jazyce a literatuře.
Někteří učitelé absolvují v nadcházejím období odbornou stáž ve firmách.

Logolink OP_VVV_hor_barva_cz

logo mesto ceskybrod logo stc kraj scio logo cermat logo

 

Přihlásit se   

Přihlášení

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, Školní 145
Copyright © 2014