Logo školy

Dodatečné zkoušky – srpen 2020

Dodatečné zkoušky se konají v týdnu od 17. do 21. srpna 2020 podle přiloženého rozpisu. JMENNÝ SEZNAM A ROZPIS PŘEDMĚTŮ NAJDETE V MOODLE V KURZU “DODATEČNÉ ZKOUŠKY – SRPEN 2020”. V případě nejasností kontaktujte zástupkyni ředitelky.

Přepracované odborné projekty je třeba odevzdat v tištěné i elektronické podobě do 31. července do 12.00 h podle pokynů.

Doporučujeme sledovat i o prázdninách náš web, na kterém najdete aktuální informace týkající se dodatečných zkoušek.