2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a podle zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku SOŠ pro školní rok 2020/2021.

Poslední volná místa:

OborKód oboruPočet
Ekonomika a podnikání63-41-M/0111
Informační technologie18-20-M/014

Vyplněné přihlášky posílejte nebo osobně doručte na adresu: SOŠ Český Brod-Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod–Liblice.

Termín podání přihlášek do 1. ročníku: 26. 6. 2020

Ing. Darina Doškářová, v. r.

ředitelka školy