Zhodnocení ředitelky školy

Milí studenti, milí uchazeči a vážení rodiče,

máme za sebou čtrnáct dní distančního studia. Každý den fungujeme v čase, se kterým nemáme žádné zkušenosti a jsme vystaveni obrovské nejistotě. I přesto se nám daří realizovat studium na dálku. Naši studenti intenzivně pracují s MOODLEm, jsou v interaktivním kontaktu s učiteli přes skype, naslouchají nahraným prezentacím, učí se z nahraných videí od učitelů, samostatně vyhledávají ze zdrojů na internetu a vytvářejí si přijatelné podmínky pro další osobní rozvoj. Děkuji jim za jejich aktivitu, pochopení a vytrvalost. Věřím, že to pro ně není jednoduché.

Milí studenti, zvládáte to s noblesou a zodpovědně, jste skvělí. Já za sebe doporučuji vytvořit si určitý režim, kopírovat správné modely chování a vzdělávat se systematicky.  

Chci poděkovat i všem učitelům za jejich důležitou práci a odvahu, se kterou se pustili do této fáze vzdělávání. Všichni dělají, co je v jejich silách a jak nejlépe umí. Každý z nich je originál a hledá cesty i metody, které zvládne dotáhnout do konce a které jsou nakonec pro obě strany přínosem. Děkuji i provozním zaměstnancům, kteří jsou v těchto dnech více nápomocni v rámci administrativních záležitostí.

Děkuji i Vám, vážení rodiče, za podporu Vašich dětí a vytvoření prostoru i podmínek pro jejich další možnosti vzdělávání. Jste pro nás společně s dětmi důležitými partnery a je důležité se vzájemně podporovat a i nadále si naslouchat a vytvořit tak pro nás všechny komfortní prostředí důvěrné spolupráce.

Dovolím si tvrdit, že nejvíce v rozpacích jsou naši maturanti a zároveň potenciální uchazeči do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021. Věřte, že nevíme o nic více než vy. Situace je skutečně nejistá a jediné, z čeho můžeme v tuto chvíli vycházet, je prohlášení MŠMT ČR:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán pro školní rok 2020/2021, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita.

  • jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v nezměněné formě nejdříve za dva týdny po opětovném otevření škol. Uskuteční se pouze jediné kolo s možnými náhradními termíny.
  • státní maturitní zkoušky se uskuteční nejdříve tři týdny po opětovném otevření škol, a to tak, že:
    • proběhne jen didaktický test bez písemné části z českého a cizího jazyka (písemná slohová práce z jazyků je zrušena)
    • pokud by nedošlo k otevření škol do 1. června, bylo by maturitní vysvědčení stanoveno na základě známek posledních tří vysvědčení s možností komisionálního přezkoušení.

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 byl přijat vládou i Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem republiky. Zdroj: MŠMT.

Vážení přátelé, přeji nám všem hlavně hodně zdraví a moře vytrvalosti, abychom ten každodenní běh událostí zvládali. Držme si palce!

Vaše Darina Doškářová
ředitelka školy