Logo školy

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku – šk. rok 2020/2021

Ředitelka naší školy v souladu s platnou legislativou zveřejňuje tato kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium pro školní rok 2020/2021.