Archiv pro měsíc: Březen 2015

Vítání jara – akce, která se velmi vydařila

V sobotu uspořádal na naší škole Spolek přátel obce Liblice akci spojenou s vítáním jara. Všichni návštěvníci si mohli ozdobit perníčky, vajíčka, uplést pomlázku, vybarvit sádrový odlitek, zhotovit velikonoční věnec, ochutnat a zakoupit velikonoční dobrůtky… Akce byla spolkem velmi dobře zorganizovaná a zájem ze strany veřejnosti velký.Děkujeme spolku za uspořádání takto vydařené akce na naší …

Vítání jara – akce, která se velmi vydařila Pokračovat ve čtení »

Pomáháme dětem s autismem

Občanskému sdružení Adventor za partnerství  jsme přispěli 800 Kč na děti s autismem. Autismus je velmi závažná porucha mentálního vývoje. Duševní vývoj dítěte je narušen zejména v oblasti komunikace a sociální interakce. Lidé s autismem mívají výrazné řečové problémy, problémy ve vztazích s lidmi, obtížně zvládají běžné sociální dovednosti…

Loupežník v Divadle na Vinohradech

V pondělí 30. března 2015 se žáci celé školy povinně účastní (součást výuky) školního divadelního představení hry Karla Čapka Loupežník v Divadle na Vinohradech. Začátek představení je v 10.30. Studenti, kteří ještě nezaplatili 120 Kč za lístek u Mgr. Korselta, nechť tak učiní nejpozději do pátku 27.3.! Pedagogický dozor – třídní učitelé (4. A Mgr. Radiměřová) Odjezd z nádraží …

Loupežník v Divadle na Vinohradech Pokračovat ve čtení »

Informace pro maturanty – seznam literárních děl

Nejpozději do 31.března 2015 musí studenti 4. ročníku odevzdat ve dvou vyhotoveních seznam literárních děl ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro jarní termín s datem a podpisem. Vzor zaslán na e-mail 4. A a k dispozici také ve formátu xls zde.

Soutěž o nejlepšího velikonočního beránka

Školní parlament vyhlašuje soutěž o nejkrásnějšího a nejchutnějšího velikonočního beránka.Beránky přineste ve čtvrtek 26. března o velké přestávce do sborovny. V hodnotící komisi zasednou učitelé a parlamentáři. Odpoledne vyhlásíme ve školní jídelně vítěze, předáme odměnu, uděláme si čaj a ochutnáme společně soutěžní beránky.

Uklidíme Pošembeří – 27. března 2015

27. března 2015 budou studenti třetího ročníku jako každoročně pomáhat při úklidu Pošembeří. Akce s názvem Ukliďme Pošembeří! se v letošním roce koná již po páté. Více informací najdete zde.

Krátké zpávy z liberecké iQLANDIE

V úterý 17. března navštívili studenti prvního a druhého ročníku libereckou iQLANDII. Čekalo nás pět pater vědy a techniky v zajímavém podání. Prozkoumali jsme lidské tělo, Zemi a vesmír, viděli důkaz Pythagorovi vědy a fungování páky, vyráběli jsme elektřinu, zažili zemětřesení a několik výbuchů, bloudili jsme zrcadlovým bludištěm, hráli na hudební nástroj theremin a zažili …

Krátké zpávy z liberecké iQLANDIE Pokračovat ve čtení »

Dia Dhuit – Dobrý den s Irish party

Dia Huit znamená v překladu z irštiny DOBRÝ DEN. Dobrým dnem byl i 12. březen, kdy třeťáci uspořádali svůj projekt s irskou tematikou při příležitosti oslav svátku svatého Patrika. Vznikl velmi zajímavý výstup – nácvik jednoho irského tance. Na video Irské tance v Liblicích, které je umístěno na YouTube, se můžete podívat zde. Připojíte se …

Dia Dhuit – Dobrý den s Irish party Pokračovat ve čtení »