Světová škola

svetova skolaSvětová škola je místem, kde:

• globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;

• se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;

• žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;

• žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;

• je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce

• je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Předešlý text vystihuje kritéria, která jsou potřebná k dosažení prestižního titulu Světová škola, a zároveň je obsahem certifikátu, který škola získává. Koncept Světové školy je v České republice rozvíjen posledních 6 let a to díky stejnojmennému mezinárodnímu projektu, do kterého se Člověk v tísni v uplynulých letech zapojil.


Kritéria pro získání certifikátu ve formátu pdf.

Co zapojením do sítě Světových škol získáme?

• Metodickou podporu při zařazování průřezových témat (VMEGS, MKV, EV, VDO) do výuky (metodické materiály).

• Konzultace při začleňování GRV témat do ŠVP a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).

• Prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zdroj: http://www.varianty.cz/index.php?id=12&;item=42

 

Náš školní tým bude pracovat ve spolupráci s těmito pedagogy:

Ing. Jiřím Šmejkalem
Ing. Bc. Janou Stankovou
Mgr. Jaroslavem Korseltem

clovek v tisni

 

varianty 2

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.