Pro 1. ročník

Vážení studenti a zákonní zástupci,dnes 24. června 2019 se konala informativní schůzka, na které byly všem přítomným předány důležité informace. Všichni přítomní rodiče a žáci odsouhlasili uskutečnění adaptačního kurzu, který se bude konat v polovině září. Více informací o kurzu budeme zveřejňovat průběžně na webu školy a rodičům je pošleme e-mailem. Žádáme Vás o vyplnění …

Pro 1. ročník Pokračovat ve čtení »